Ръководство

[grid_plus name=“Columns 3″] e-mail на Физико-технологичния факултет: info.ffit.pu@gmail.com проф. д-р Невена Милева Декан тел.: 032/ 261 251 e-mail: nevena.mileva@gmail.com проф. д-р Теменужка Йовчева Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3 тел.: 032/ 261 256 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg доц. д-р Силвия Стоянова Read More …

Информация

Съвместната активна работа между Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия колеж – Смолян към Университета, както и общите им цели и добрите постигнати резултати, доведоха до естественото еволюиране на двете структури.  Така с Постановление №179  на МС Read More …