Нова лаборатория по екоенергийни технологии към Физико-технологичния факултет

Нова лаборатория по екоенергийни технологии към Физико-технологичния факултет на Пловдивкия университет „Паисий Хилендарски“ бе открита от ректорът на университета проф. д-р Запрян Козлуджов в сряда, на 12 декември 2018 г. По случай откриването на лабораторията беше организирано кратко тържеството, водено от декана на Физико-технологичния факултет и заместник ректор на университета по научноизследователска и проектна дейност проф. д-р Невена Милева, която има основна заслуга за реализацията на лабораторията. На тържеството присъствуваше и заместник-ректора по учебната част доцент д-р Мария Стоянова. Закупената апаратура ще се използва за образователни цели и за научни изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Лабораторията ще обслужва някои направления по обща физика като молекулна физика и термодинамика, магистърски програми, но работата и основно ще е насочена към новата бакалавърска специалност „Екоенергийни технологии“ при Физико-технологичния факултет, към която специалност през последната кандидатстудентска кампания бе проявен сериозен интерес. Апаратурата включва стендове по топлообмен, климатична техника, фотоволтаици, ветрогенератори, техника за инфрачервено заснемане и енергийно обследване на сгради, мобилна система за анализ на термо-физични свойства на материалите, апаратура за измерване на слънчевата радиация и други.