Семинар „Участие на ФТФ в проекта NICA/MPD (Nuclotron- based Ion Collider fAcility)/ (Multi Purpose Detector)“

Сътрудничество между Физико-технологичния факултет и Обединения Институт за Ядрени Изследвания (ОИЯИ), гр. Дубна, Руска Федерация На 04 януари 2018 г. , четвъртък, в 11,00 часа в зала Компас ще се състои семинар на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ Read More …