Необходими документи за кандидатстване за магистърски програми

Именник – 1 бр.Студентска книжка – 1 бр. Договор за платено обучение – 3 бр. Снимка 3,5/4,5 – 2 бр. Диплома за средно образование – оригинал + ксерокопие Копие от лична карта Бележка за платена семестриална такса (таксата се заплаща Read More …