Откриване на VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии