Учебни планове

Инженерна физика

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Инженерна физика – задочно обучение

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Екоенергийни технологии

Учебен план за приети през 2017 г.

Медицинска физика

Учебен план за приети през 2018 г.

Информационна физика и комуникации – редовно

Учебен план за приети през 2018 г.

Информационна физика и комуникации – задочно

Учебен план за приети през 2018 г.

 

Телекомуникационни и информационни системи

Учебен план за приети през 2017 г.
Учебен план за приети през 2016 г. 

Учебен план за приети през 2015 г.

Информационна физика и телекомуникации
Учебен план за приети през 2014 г.

Телекомуникации с мениджмънт

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети през 2016 г.
Учебен план за приети през 2014 г. и 2015 г.

Информационно и компютърно инженерство

Учебен план за приети през 2017 г.

Телематика
Учебен план за приети през 2014 г.

Учебен план за приети през 2015 г. и 2016 г.

Хардуерни и софтуерни системи

Учебен план за приети през 2017 г.

Компютърни и комуникационни системи

Учебен план за приети през 2017 г.

Компютърни и комуникационни системи след ОКС „Професионален бакалавър“

Учебен план за приети през 2017 г.

Автомобилна техника (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

Електроенергийна техника (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

Машиностроителна техника и технологии (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

 

Физика и математика
Учебен план

Физика и астрономия

Учебен план

Учител по предмета „Човекът и природата“

Учебен план