Учебни планове

Инженерна физика

Учебен план за приети през 2018/2019 г. 

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Инженерна физика – задочно обучение

Учебен план за приети през 2018/2019 г. 

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Екоенергийни технологии

Учебен план за приети през 2017 г.

Медицинска физика

Учебен план за приети през 2018 г.

Информационна физика и комуникации – редовно

Учебен план за приети през 2018 г.

Информационна физика и комуникации – задочно

Учебен план за приети през 2018 г.