Учебни планове

Инженерна физика

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Инженерна физика – задочно обучение

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети от 2013 г. до 2016 г.

Екоенергийни технологии

Учебен план за приети през 2017 г.

 

Телекомуникационни и информационни системи

Учебен план за приети през 2017 г.
Учебен план за приети през 2016 г. 

Учебен план за приети през 2015 г.

Информационна физика и телекомуникации
Учебен план за приети през 2014 г.

Телекомуникации с мениджмънт

Учебен план за приети през 2017 г.

Учебен план за приети през 2016 г.
Учебен план за приети през 2014 г. и 2015 г.

Информационно и компютърно инженерство

Учебен план за приети през 2017 г.

Телематика
Учебен план за приети през 2014 г.

Учебен план за приети през 2015 г. и 2016 г.

Хардуерни и софтуерни системи

Учебен план за приети през 2017 г.

Компютърни и комуникационни системи

Учебен план за приети през 2017 г.

Компютърни и комуникационни системи след ОКС „Професионален бакалавър“

Учебен план за приети през 2017 г.

Автомобилна техника (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

Електроенергийна техника (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

Машиностроителна техника и технологии (ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план

 

Физика и математика
Учебен план

Физика и астрономия

Учебен план

Учител по предмета „Човекът и природата“

Учебен план