Студентски съвет

Управителен съвет:

Светослав Енчев – Председател (0893/56-86-86)

Ива Койчева – Зам. председател(0893/56-86-81)

Мария Бъчварова – Зам. председател (0893/56-86-78)

Николай Чавдаров – Зам. председател (0893/56-86-85)

Биляна Стефанова- Секретар (0893/56-86-75)

Росица Костова – Касиер (0893/56-86-80)

Теодора Цонева – Експерт човешки ресурси (0893/56-86-87)

Комисии

Стипендии и общежития – Илияна Иванова

Информационното и техническо обслужване – Николай Чавдаров (тел.: 0893/56-86-85; e-mail: chavdarovnikolai@gmail.com)

Учебна, проектна и научноизследователска дейност  – Мария Бъчварова

Връзки с обществеността и международна дейност

PR, културни, социални дейности – Ива Койчева (тел.: 0893/56-86-81)

Спорт

Правно-административни въпроси, жалби и предложения – Биляна Стефанова (тел.: 0893/56-86-75)

Звено „Студенти в неравностойно положение”