Студентски практики

УКАЗАНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beimages

Обучаваща организация:

 1. Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата;
 2. Договор (и на ментор) и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;
 3. Попълнена декларация за ментори с печат и подпис на обучаващата организация в един екземпляр;
 4. Попълнена регистрационна форма от работодател в електронен вариант;
 5. Попълнено писмо за намерение.

Студенти 

 1. Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– Се е уверил, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“;

– Е избрал ментор от обучаващата организация, който му е направил програма и  потвърдил графика;

– Е избрал академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;

– С начална дата на практиката –   две седмици по-късно от  подаването на договора.

 1. Попълнена декларация за студент в един екземпляр подписана лично.

ВАЖНО:  Студентът да използва личен IBAN  при попълване на личната информация в профила.

ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ НА  СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ!

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА В СЛЕДНИЯ РЕД:

 • 4-ти курс редовно и задочно обучение;
 • 3-ти курс редовно и задочно обучение;
 • Магистри редовно и задочно;
 • 2-ри курс редовно и задочно обучение;
 • Работещи при наличие на свободни места след записване на изброените по-горе.

Приемно време : 

Функционален експерт – доц. д-р Желязка Райкова

кабинет 127, тел. 032/261-270

Понеделник: 10:30 – 12:00 ч.

Технически изпълнител  – Йорданка Папардова

кабинет 309, ет. ІІІ,    тел. 032/261-372

Вторник: 10:30 – 12:00 ч.

Сряда :    10:30 – 12:00 ч.