Студентска мобилност

Проектите по Европейската програма „Еразъм +“ насърчават транснационалната мобилност на обучаеми и на обучители.

Подкрепата за мобилност в сферата на висшето образование се осъществява в две насоки:

 • Образователната мобилност с цел обучение дава възможност на студенти и докторанти за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.
 • Образователната мобилност с цел практика е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбина.

За учебната 2017/2018 година Физико-технологичният факултет има подписани двустранни договори за обмен на студенти (с цел обучение) и на преподаватели със следните европейски университети:

 • National Technical University of Athens, Атина, Гърция – в областта на физиката и инженерните науки;
 • Aristotle University of Thessaloniki, Солун, Гърция – в областта на геофизиката;
 • UNED, Мадрид, Испания – в областта на електрониката и автоматиката;
 • University of Ljubljana, Любляна, Словения – в областта на физиката;
 • Bahcesehir Istanbul University, Истанбул, Турция – в областта на ИК технологиите;
 • University of Zagreb, Загреб, Хърватска – в областта на физиката;
 • Riga Technical University, Рига, Латвия – в областта на физиката;
 • Kaunas University of Technology, Каунаус, Литва – в областта на физиката;
 • Cyril and Methodius University in Skopje, Скопие, Македония – в областта на информационните и комуникационни технологии;
 • Szent István University of Budapest, Будапеща, Унгария – в областта на физиката;
 • Budapest University of Technology and Economics, Будапеща, Унгария – в областта на физиката;
 • Polytechnical University of Bucharest, Букурещ, Румъния – в областта на инженерството.