Семинари

Сътрудничество между Физико-технологичния факултет и Обединения Институт за Ядрени Изследвания (ОИЯИ), гр. Дубна, Руска Федерация

На 04 януари 2018 г. , четвъртък, в 11,00 часа в зала Компас

ще се състои семинар на Физико-технологичния факултет на Пловдивския

университет “Паисий Хилендарски“

на тема:

„Участие на ФТФ в проекта  NICA/MPD (Nuclotron- based Ion Collider fAcility)/

(Multi Purpose Detector)“

 Лектори:

Мария Илиева –„ NICA/MPD – Изучаване на хиперядра “

Христо Назлев – „ Ускорителен комплекс  NICA

сътрудници от ФТФ, работещи в ОИЯИ по този проект