Регламент

Регламент за провеждане на Национално състезание „Физика-Инженерство-Технологии“ за ученици във възрастова група 10-12 клас на Физико-технологичния факултет.