Регламенти

  1. Регламент за осигуряване на достъп до работа с програмни продукти във Физико-технологичния факултет.
  2. Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на Физико-технологичния факултет.
  3. Регламент за провеждане на учебни практики и производствени стажове на студентите от инженерните специалности на Физико-технологичния факултет.
  4. Регламент за въвеждане на тютюрна система за студентите от инженерните специалности на Физико-технологичния факултет.
  5. Регламент за приключване на учебната година на студентите от Физико-технологичния факултет, които заминават на бригади в чужбина.
  6. Регламент за разглеждане на сигнали за нередности и студентски жалби към Физико-технологичния факултет.