Публични лекции

Уважаеми колеги, скъпи студенти,

имаме удоволствието да ви поканим да присъствате на лекция,

посветена на настъпването на астрономическата пролет, на тема:

Естествена радиоактивност и радон,

която ще се състои на 21 март 2018 г. от 12:00 до 13.30 часа

в 5 аудиторния на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)

Лектор: Стоян Кюркчиев

Модератор: доц. д-р Тодорка Димитрова

Стоян Кюркчиев е докторант в Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН. Завършил е инженерна физика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, а след това и магистърските програми по Ядрено-физични методи и прибори и по Физикa на Земята. Работи в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Пловдив. Обучаващ инструктор е на доброволните формирования за защита при бедствия. Водещ лектор на курс за подготовка на спасители за работа в среда на йонизиращи лъчения към Международен център за професионално обучение на спасители при бедствия, аварии и катастрофи при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР в гр. Монтана.

Събитието се организира от Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и от Съюз на учените в България, секция „Физика“.