Проекти

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Любезно Ви каним за участие в научен семинар на тема:

“Многослойни полимерни филми като потенциална система за доставка на лекарства в устната кухина” с участието на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с популяризиране на резултатите по проект с Договор ДФНИ – Б02/7/12.12.2014 “Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни структури от
биополимери за имобилизиране и удължено освобождаване на лекарствени вещества с приложение върху букална лигавица”

 Фонд Научни изследвания

Програма на семинара:

  • “Съвременни тенденции при букалния път на въвеждане на лекарства – перспективни лекарствени носители” – доц. Б. Пиличева, дф, МУ-Пловдив
  • “Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери” – доц. М. Марудова, дфз, ПУ “П. Хилендарски”
  • “Резултати от изследване на полиелектролитни многослойни филми с кварцова микровезна и плазмонна спектроскопия” – доц. Ц. Велинов, дфзн, СУ “К. Охридски”
  • “Приложение на FTIR спектроскопия и HPLC в анализа на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери”- доц. Й. Узунова, дх, МУ-Пловдив.

Дата и място на събитието:

25 октомври 2018 (четвъртък), 12:30 часа, в Аулата на Медицински Колеж, бул. Братя Бъкстон 120.

От членовете на Научния колектив от МУ-Пловдив
Доц. Б. Пиличева, дф (ФФ)
Доц. Й. Узунова, дх (ФФ)