Прием магистри 2018/2019

Специалности

Срокове и условия за кандидатстване:

Кандидатите за обучение в магистърските програми трябва да подадат документи за кандидатстване  в периода 11.09. – 05.10. 2018 г. в Учебен отдел, каб. 131.

Кандидатите трябва да имат успех  най-малко 3,50 и да предоставят следните документи:

  1. Декларация до декан (Закупува се от книжарницата на Ректората)
  2. КСК-ТАКСА – 30 лв., заплатена по банков път.
  3. Копие от диплома за бакалавър или диплома за висше образование (за по-стари дипломи). При все още неиздадена диплома е необходимо уверение от Учебен отдел, съдържащо информация за дипломирането и успеха от дипломата. Това изискване се отнася само за студенти, завършили други Висши учебни заведения.