Отворени врати

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” обявява Ден на отворените врати на 15.03.2018 г. от 10.00 до 16.00 часа в сградата на база Смолян, намираща се на ул. „Дичо Петров” 28.

Посетителите ще се срещнат с преподаватели от Факултета, ще имат достъп до лабораториите, в които се обучават студентите.  Всички, които желаят да се развиват в областта на техническите науки, ще получат и подробна кандидатстудентска информация за специалностите, по които Факултетът е обявил прием за академичната 2018/2019 година.

Заповядайте при нас!