Учебни планове

Физика на кондензираната материя ( за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 Хранителна физика (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Хранителна физика (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 Физика на Земята и геоекология (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Физика на Земята и геоекология (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – редовно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – редовно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 Субатомна физика (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г.  -задочно обучение

 Фотоника и модерни оптични технологии

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за приети през 2018 г.

 Нови материали (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Нови материали (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 Information and Communication Systems (in English)

Учебен план за 2017/2018 г.Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – редовно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 Телекомуникационни и информационни системи (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – редовно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 

Телекомуникационни и информационни системи (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучениеТелекомуникационни и информационни системи (след ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 Информационно и компютърно инженерство

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучениеУчител по физика (за специалисти по професионално направление 4.1.)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 

Учител по физика (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 Педагогика на обучението по физика (за специалисти по професионално направление 1.3.)

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 Учител по инженерни дисциплини

Учебен план за 2017/2018 г. – редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. – задочно обучение

 СДК „Учител по физика“

Учебен план за приети през 2016 г.