Учебни планове

Физика на кондензираната материя ( за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение


Физика на Земята и геоекология (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 

Физика на Земята и геоекология (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

 Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – редовно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение

 

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)

Учебен план за 2017/2018 г. -редовно обучение

Учебен план за 2017/2018 г. -задочно обучение

Учебен план за приети през 2016 г. – задочно обучение