Конспекти


Конспект за специалност „Електронна и лазерна техника

Конспект за специалност „Физика на кондензираната материя“

Конспект за специалност „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“

Конспект за специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“

Конспект за специалност „Медицинска радиационна физика и техника“

Конспект за специалност „Учител по физика“ и „Педагогика на обучението по…“

Конспект за специалност „Хардуерни и софтуерни системи“

Конспект за специалност „Информационна сигурност“