Курсове

„Основи на квантовата теория на информацията“

Хорариум 20 часа.

Лектор – доц. д-р Екатерина Писанова.

Цена на курса: 100 лв. на човек.

 

 „AutoCAD – курс за начинаещи“

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

Цена на курса: 150 лв. на човек