Учебно разписание

Разпределение на групите по английски език – първи курс 2018/2019 г.СпециалностиСеместър
Инженерна физика РОзименлетен
Инженерна физика ЗОзименлетен
Информационна физика и комуникации РОзименлетен
Информационна физика и комуникации ЗОзименлетен
Екоенергийни технологиизименлетен
Медицинска физиказименлетен
Телекомуникации с мениджмънтзименлетен
Телекомуникационни и информационни системизименлетен
Информационно и компютърно инженерство/Телематиказименлетен
Учител по предмета "Човекът и природата"зименлетен
Хардуерни и софтуерни системизименлетен
Машиностроителна техника и технологиизименлетен
Електроенергийна техниказименлетен
Компютърни и комуникационни системизименлетен
Автомобилна техниказименлетен