Учебно разписание

СпециалностиСеместър
Инженерна физика РОзименлетен
Инженерна физика ЗОзименлетен
Информационна физика и комуникации ЗОзименлетен
Екоенергийни технологиизименлетен
Медицинска физиказименлетен
Телекомуникации с мениджмънтзименлетен
Телекомуникационни и информационни системи/
Информационна физика и телекомуникации
зименлетен
Информационно и компютърно инженерство/Телематиказименлетен
Компютърни и комуникационни системизименлетен
Хардуерни и софтуерни системизименлетен
Машиностроителна техника и технологиизименлетен
Електроенергийна техниказименлетен