Конспекти

Конспект за специалности „Физика и математика“, „Химия и физика“, „Биология и физика“
Конспект за специалности „Инженерна физика“ и „Физика“

Конспект за специалност „Информационна физика и комуникации (ИФК)“
Конспект за специалност „Информационна физика и телекомуникации (ИФT)“

Конспект за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“

Конспект за специалност „Телематика“

Конспект за специалност „Медицинска физика“

Конспект за специалност „Електроенергийна техника“

Конспект за специалност „Компютърни и комуникационни системи“ след ОКС Професионален бакалавър

Конспект за специалност „Компютърни и комуникационни системи“

Конспект за специалност „Физика на Земята и геоекология“