Избираеми дисциплини

За учебна 2018/2019 г.

Избираеми дисциплини за специалност „Инженерна физика“, задочно обучение – модул „Лазерни и фотонни технологии“