Избираеми дисциплини

За учебна 2019/2020 г.

Избираеми дисциплини за специалност „Инженерна физика“, задочно обучение – модул „Лазерни и фотонни технологии“

Избираеми дисциплини за специалност „Инженерна физика“, задочно обучениеЗа учебна 2018/2019 г.

Избираеми дисциплини за специалност „Инженерна физика“, задочно обучение – модул „Лазерни и фотонни технологии“

Избираеми дисциплини за специалност „Инженерна физика“ – модул „Медицинска физика“

Избираеми дисциплини за специалност „Телекомуникационни и информационни системи“, ПН – 4.1. , 4 курс

Избираеми дисциплини за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, ПН 4.1., 4 курс

Избираеми дисциплини за специалност „Телематика“

Избираеми дисциплини за специалност „Хардуерни и софтуерни системи“

Избираеми дисциплини за специалност ‘Машиностроителна техника и технологии“

Факултативни дисциплини