Държавни изпити

Телематика

Компютърни и комуникационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева

Членове:

 1. проф. д-р Росица Донева
 2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
 3. доц. д-р Надежда Кафадарова
 4. доц. д-р Димитър Токмаков
 5. доц. д-р Румен Попов
 6. доц. д-р Слави Любомиров
 7. гл. ас. д-р Даниела Шехова
 8. гл. ас. д-р Велислава Райдовска

Дати: 15.02.2018 г., 19.07.2018 г., 27.09.2018 г.Инженерна физика

Информационна физика и комуникации

Информационна физика и телекомуникации

Телекомуникации с мениджмънт

Медицинска физика

Физика

Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. Невена Милева
 1. Проф. д-р Росица Донева
 2. Проф. д-р Иван Чалъков
 3. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 4. Доц. д-р Драгомир Господинов
 5. Доц. д-р Екатерина Писанова
 6. Доц. д-р Силвия Стоянова
 7. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 8. Доц. д-р Мария Марудова
 9. Доц. д-р Румен Попов
 10. Доц. д-р Димитър Токмаков
 11. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 12. Доц. д-р Ася Виранева
 13. Доц. д-р Гинка Екснер

Дати: 15.02.2018 г., 19.07.2018 г., 27.09.2018 г.Физика и математика

Химия и физика

Биология и физика

Комисия:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Проф. д-р Теменужка Йовчева
 2. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 3. Доц. д-р Екатерина Писанова
 4. Доц. д-р Елисавета Марекова
 5. Гл. ас. д-р Христина Петрова

Дати: 09.02.2018 г., 13.07.2018 г., 11.09.2018 г.