Държавни изпити

Телематика

Компютърни и комуникационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева

Членове:

 1. проф. д-р Росица Донева
 2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
 3. доц. д-р Надежда Кафадарова
 4. доц. д-р Димитър Токмаков
 5. доц. д-р Румен Попов
 6. доц. д-р Слави Любомиров
 7. гл. ас. д-р Даниела Шехова
 8. гл. ас. д-р Велислава Райдовска

Дати: 25.01.2019 г.; 18.07.2019 г.;  26.09.2019 г.Електроенергийна техника

Комисия:

Председател: Проф. д-р Иван Миленов

Членове:

 1. Доц. д-р Румен Попов
 2. Доц. д-р Диан Маламов
 3. Гл. ас. д-р Милена Недева
 4. Гл. ас. д-р Велислава Райдовска

Дати: 20.07.2019 г. и 28.09.2019 г.Автомобилна техника

Машиностроителна техника и технологии

Комисия:

Председател: Доц. д-р Кънета Паскалева

Членове:

 1. Проф. дтн Георги Мишев
 2. Доц. д-р Огнян Сливаров
 3. Доц. д-р Станислав Алексиев
 4. Гл.ас д-р Велко Рупецов
 5. Гл. ас. д-р Райчо Минчев
 6. Гл. ас. д-р Емил Велев

Дати: 20.07.2019 г. и 28.09.2019 г.Инженерна физика

Информационна физика и комуникации

Информационна физика и телекомуникации

Телекомуникационни и информационни системи

Телекомуникации с мениджмънт

Медицинска физика

Физика

Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. д-р Невена Милева
 2. Проф. д-р Росица Донева
 3. Проф. д-р Иван Чалъков
 4. Доц. д-р Драгомир Господинов
 5. Доц. д-р Екатерина Писанова
 6. Доц. д-р Силвия Стоянова – Петрова
 7. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 8. Доц. д-р Мария Марудова – Живанович
 9. Доц. д-р Румен Попов
 10. Доц. д-р Димитър Токмаков
 11. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 12. Доц. д-р Ася Виранева
 13. Доц. д-р Гинка Екснер

Дати: 25.01.2019 г.; 18.07.2019 г.; 26.09.2019 г.Физика и математика

Химия и физика

Биология и физика

Комисия:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Проф. д-р Теменужка Йовчева
 2. Доц. д-р Екатерина Писанова
 3. Доц. д-р Елисавета Марекова
 4. Гл. ас. д-р Христина Петрова

Дати: 08.02.2019 г.; 13.07.2019 г.; 11.09.2019 г.