Ръководство

проф. д-р Невена Милева
Декан
тел.: 032/ 261 251
e-mail: nevena.mileva@gmail.com

 

 

 

 

 

 

проф. д-р Теменужка Йовчева
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3
тел.: 032/ 261 256
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

 

 

 

 

доц. д-р Силвия Стоянова – Петрова
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 5.1, 5.2, 5.3
тел.: 032/ 261 251
e-mail: si_vest@yahoo.com

 

 

 

 

 

доц. д-р Елисавета Марекова 
Научен секретар
тел.: 032/ 261-367

e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg; eligeo@yahoo.com