Конференции

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. СМОЛЯН

Сайт на конференциятаНАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

                            

 

 

 

30 ноември – 01 декември 2018 година
град Пловдив

Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с любезната подкрепа на Фондация “Еврика“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната, Българската академия на науките и други научни институции, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област. В програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент и докторант.

Във връзка с ученическите конкурси за научен проект „Еврика“ и за рисунки и колажи „Науката в света около нас“, гостите на конференцията ще могат да посетят изложба на картини или да присъстват на презентации, посветени на събития и научни открития от областта на физиката и инженерните науки.

Предвиждат се презентации и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Такса правоучастие не се заплаща!

Сайт на конференцията

Facebook

Важни срокове:

  • Подаване на заявление за участие в конференцията –                                    31.10.2018
  • Представяне на пълните научни доклади за публикуване –                           30.11.2018