Качество на обучението

Система за осигуряване, развиване и оценка на  качеството  във  Физико-технологичния факултет

КОМИСИИ:

Комисия по акредитация:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Елисавена Георгиева Марекова

ЧЛЕНОВЕ:
1. Проф. д-р Росица Желязкова Донева
2. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова
3. Доц. д-р Мария Георгиева Марудова – Живанович
4. Доц. д-р Кънета Илиева Паскалева
5. Гл. ас. д-р Милена Илчева Недева
6. Ас. Станислав Митков Асенов
7. Ева-Мария Стоенчева – студент

Комисия по качество

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

ЧЛЕНОВЕ:

 1. доц. д-р Ася Петрова Виранева
 2. гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров
 3. гл. ас. д-р инж. Милена Илчева Недева
 4. гл.ас. д-р Райчо Асенов Минчев
 5. Анатолий Парушев – студент, специалност „Компютърни и комуникационни системи“, втори курс
 6. Боряна Ненова Ненова – студент, специалност „Телекомуникационни и информационни системи“, трети курс

Комисия по атестиране

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

ЧЛЕНОВЕ:

 1. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
 2. доц. д-р Гинка Калчева Екснер
 3. доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова
 4. доц. д-р Слави Ясенов Любомиров
 5. доц. д-р Огнян Владимиров Сливаров
 6. гл. ас. д-р Даниела Антонова Шехова
 7. гл. ас. д-р Диана Йосифова Дакова

Комисия по етика

ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. гл. ас. д-р Надежда Каймаканова
 2. ас. д-р Емил Георгиев Велев
 3. физик Валентин Ганчев Кабаджов
 4. Наталия Николаева Монева – студент, специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, трети курс

Комисия по провеждане на тест-събеседване по физика в КСК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. доц. д-р Надежда Митева Кафадарова
 2. доц.  д-р Елисавета Георгиева Марекова

Комисия по провеждане на тест-събеседване по математика в КСК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов
 2. ас. Георги Николов Кольковски

Дейността на  комисиите е в рамките на сегашния мандат на Факултетния съвет.