Информация от учебен отдел

За държавните изпити през януари 2019 г.

Всички студенти, които ще се явят на държавен изпит през януари 2019 г. трябва да подадат заявление в Учебен отдел (каб. 131, първи етаж – Ректорат) до 22 януари 2019 г. Тези, които ще се явят на защита на диплома работа към заявлението трябва да приложат и копие на титулната страница на дипломната работа.Важно за випуск 2018 г.

Всички студенти, които са се дипломирали през месеците юли и септември 2018 г. трябва лично да се явят в Учебен отдел (каб. 131, първи етаж – Ректорат) до 29 март 2019 г. с цел подпис върху дипломата за висше образование. Необходимо е да носят  2 бр. снимки с размер 3,5 – 4,5 см.Необходими документи за записване в магистърските програми:

  1. Именник (закупува се от книжарницата в Ректората)
  2. Студентска книжка (закупува се от книжарницата в Ректората)
  3. Договор за платено обучение (закупува се от книжарницата в Ректората) – 3 бр.
  4. Снимки с размер 3,5/4,5 – 2 бр.
  5. Копие от диплома за средно образование

Срок за подаване на документи – 08.10. – 12.10. 2018 г.

 Ред за преминаване в по-горен курс с повече от два невзети изпита

Студентите, които имат повече от два невзети изпита, трябва да подадат заявление по образец до декана на факултета с молба да запишат по-горен курс. В него задължително се изброяват невзетите изпити.  Заявленията се подават при инспектор от Учебен отдел  от 01 до 05 октомври 2018 г.  След получаване на положителна резолюция от декана може да се заплати таксата за обучението, но междувременно студентът трябва да посещава занятията, заложени в учебна програма.Срокове и условия за кандидатстване в магистърски програми:

Кандидатите за обучение в магистърските програми трябва да подадат документи за кандидатстване  в периода 11.09. – 05.10. 2018 г. в Учебен отдел, каб. 131.

Кандидатите трябва да имат успех  най-малко 3,50 и да предоставят следните документи:

  1. Декларация до декан (Закупува се от книжарницата на Ректората)
  2. КСК-ТАКСА – 30 лв., заплатена по банков път.
  3. Копие от диплома за бакалавър или диплома за висше образование (за по-стари дипломи). При все още неиздадена диплома е необходимо уверение от Учебен отдел, съдържащо информация за дипломирането и успеха от дипломата. Това изискване се отнася само за студенти, завършили други Висши учебни заведения.

 Уважаеми студенти,

Необходимо е всички, които са се дипломирали през трите изпитни сесии (февруари, юли и октомври) 2017 г. да се явят до 14 март (сряда) 2018 г. в Учебен отдел, инспектор Екатерина Кочовска, за да донесат (лично) снимка с размер 3,5-4,5 см., както и да положат подпис върху дипломата за висше образование.


Необходими документи за кандидатстване за магистърски програми

Студентска книжка – 1 бр.

Договор за платено обучение – 3 бр.

Снимка 3,5/4,5 – 2 бр.

Диплома за средно образование – оригинал + ксерокопие

Копие от лична карта

Бележка за платена семестриална такса (таксата се заплаща след получаване на факултетен номер)

Важни срокове: до 13.10.2017 г. – плащане на таксите и записване в магистърската програма