Задачи

 

ЗАДАЧИ (трета категория)

(за учебната 2018/2019 година)

  1. Пеещите чаши

Прокарването на пръст по ръба на (или почукването по) винена чаша,  запълнена  в различна степен с вода, води до издаване на различен по честота звук. Изследвайте зависимостта между звука и степента на запълване на чашата. Обяснете получаването на звук! Опитайте да направите мелодия от чаши, запълнени в различна степен!

  1. Двигател на Стрилинг

Конструирайте и обяснете принципа на действие на Двигател на Стирлинг.

     3. Холограма

Холограмно изображение може да се постигне чрез подходящо издраскване на парче пластмаса. Направете такава холограма, на която са изобразени инициалите на състезанието „Ф И Т“. Обяснете принципа на действие на тази холограма.

4. Електромагнитно влакче

Малки плоски цилиндрични магнитчета са закрепени към краищата на цилиндрична батерия, имитийраки малко влакче. То може да бъде приведено в движение, ако се постави във вътрешността на тунел, изработен чрез навиване на медна жица. Обяснете явлението и намерете параметрите на системата, при които влакчето ще се движи с максимална скорост.

 

5. Фонтан на Херон

Конструирайте фонтан на Херон с възможно най-висока струя. Обяснете принципа на действие и параметрите, от които зависи височината на фонтана с подходящи експерименти.