Важна информация

Срокове и условия за кандидатстване в магистърски програми:

Кандидатите за обучение в магистърските програми трябва да подадат документи за кандидатстване  в периода 11.09. – 05.10. 2018 г. в Учебен отдел, каб. 131.

Кандидатите трябва да имат успех  най-малко 3,50 и да предоставят следните документи:

  1. Декларация до декан (Закупува се от книжарницата на Ректората)
  2. КСК-ТАКСА – 30 лв., заплатена по банков път.
  3. Копие от диплома за бакалавър или диплома за висше образование (за по-стари дипломи). При все още неиздадена диплома е необходимо уверение от Учебен отдел, съдържащо информация за дипломирането и успеха от дипломата. Това изискване се отнася само за студенти, завършили други Висши учебни заведения.
Предварителни кандидатстудентски изпити

Дати за провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити:

Тест със събеседване по физика, тест със събеседване по математика, тест със събеседване по информационни технологии: 10 март и 21 април 2018 г. (събота) от 10.00 ч. в:
– сградата на Ректората,  ул. „Цар Асен“ № 24, 214 зала, информация: на тел. 032/261 335
– в гр. Смолян, в сградата на Физико-технологичния факултет, ул. „Дичо Петров“ № 28, 303 зала, информация: на тел. 0878503055, 0301/63327.

Условия  и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Необходими документи и такси за участие в предварителните кандидатстудентски изпити

Кандидатстудентска кампания

Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовна сесия:

Тест със събеседване по физика, тест със събеседване по математика и тест със събеседване по информационни технологии4 юли 2018 г.

Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи (13 юни – 27 юни 2018 г.)

Необходими документи и такси за кандидатстване

Бюра за прием на кандидатстудентски документи

Класиране на кандидат-студентите

Записване на новоприетите студенти

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ОКССпециалностиБал КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата за средно образование, участващи в балообразуването
Бакалавър1. Инженерна физика (Р,З)
2. Медицинска физика (Р)
3. Информационна физика и комуникации (Р,З)
4. Телекомуникационни и информационни системи (Р)
5. Телекомуникации с мениджмънт (Р)
6. Информационно и компютърно инженерство (Р)
7. Машиностроителна техника и технологии (Р)
8. Автомобилна техника (Р)
9. Електроенергийна техника (Р)
10. Компютърни и комуникационни
системи (Р)
11. Хардуерни и софтуерни системи (Р)
12. Екоенергийни технологии (Р)
13. Физика и математика (Р)
14. Учител по учебния предмет „Човекът и природата“ (Р)
6хИ1И1: КСИ (Тест със събеседване по физика, тест със събеседване по математика, тест със събеседване по информационни технологии или изпит по Математика, или Биология, или Химия, или Български език) или

ДЗИ (Физика и астрономия или Математика, или Биология и здравно образование, или Химия и опазване на околната среда, или Български език и литература), или

ОС (Физика и астрономия или Математика)

 

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1– изпити;

ДЗИдържавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.;

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от съответния факултет.

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други държави.