Бакалавърски специалности

Автомобилна техника

Екоенергийни технологии

Електроенергийна техника

Информационно и компютърно инженерство

Инженерна физика

Инженерна физика – задочно обучение

Информационна физика и телекомуникации

Компютърни и комуникационни системи

Машиностроителна техника и технологии

Телекомуникации с мениджмънт

Телематика

Телекомуникационни и информационни системи

Учител по предмета „Човекът и природата“

Физика и математика

Хардуерни и софтуерни системи