Архив

Физически факултет

2013 г.

Протокол №153 от 20.03.2013

Протокол №154 от 17.04.2013

Протокол №155 от 13.05.2013

Протокол №156 от 12.06.2013

Протокол №157 от 10.07.2013

Протокол №158 от 02.10.2013

Протокол №159 от 24.10.2013

Протокол №160 от 04.12.2013

2014 г.

Протокол №161 от 29.01.2014 

Протокол №162 от 12.02.2014

Протокол №163 от 26.03.2014

Протокол №164 от 07.05.2014

Протокол №165 от 09.06.2014

Протокол №166 от 09.07.2014

Протокол №167 от 23.09.2014

Протокол №168 от 15.10.2014

Протокол №169 от 21.11.2014

Протокол №170 от 17.12.2014

2015 г.

Протокол №171 от 28.01.2015

Протокол №172 от 10.03.2015

Протокол №173 от 28.04.2015

Протокол №174 от 03.06.2015

Протокол №175 от 08.07.2015

Протокол №176 от 22.10.2015

Протокол №177 от 09.11.2015

Протокол №178 от 16.12.2015