Академичен календар

Академичен календар 2017/2018 г.

Учебни занятия I семестър
(15 учебни седмици)
02.10.2017 г. – 20.01.2018 г.
Коледна ваканция 23.12.2017 г. – 01.01.2017 г. (вкл.)
Изпитна сесия 21.01.2018 г. – 18.02.2018 г.
Учебни занятия II семестър
(15 учебни седмици)
19.02.2018 г. – 02.06.2018 г.
Великденска ваканция 06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. (вкл.)
Изпитна сесия 03.06.2018 г. – 03.07.2018 г.
Поправителна сесия 01.09.2018 г. – 15.09.2018 г.
Ликвидационна сесия 20.09.2018 г. – 25.09.2018 г.

Задочно обучение

Учебни занятия I семестър 28.08.2017 г. – 01.10.2017 г.
Изпитна сесия 02.10.2017 г. – 22.12.2017 г.
Учебни занятия II семестър 21.01.2018 г. – 18.02.2018 г.
Изпитна сесия 19.02.2018 г. – 31.05.2018 г.
Поправителна сесия м. юни 2018 г.
Ликвидационна сесия до 05.07.2018 г.