Академичен календар

Академичен календар 2018/2019 г.

Учебни занятия I семестър
(15 учебни седмици)
01.10.2018 г. – 19.01.2019 г.
Коледна ваканция 22.12.2018 г. – 01.01.2019 г. (вкл.)
Изпитна сесия 20.01.2019 г. – 17.02.2019 г.
Учебни занятия II семестър
(15 учебни седмици)
18.02.2019 г. – 01.06.2019 г.
Великденска ваканция 26.04.2019 г. – 29.04.2019 г. (вкл.)
Изпитна сесия 02.06.2019 г. – 01.07.2019 г.
Поправителна сесия 01.09.2019 г. – 15.09.2019 г.
Ликвидационна сесия 20.09.2019 г. – 25.09.2019 г.

Задочно обучение

Учебни занятия I семестър 27.08.2018 г. – 30.09.2018 г.
Изпитна сесия 01.10.2018 г. – 21.12.2018 г.
Учебни занятия II семестър 20.01.2019 г. – 17.02.2019 г.
Изпитна сесия 18.02.2019 г. – 17.02.2019 г.
Поправителна сесия м. юни 2019 г.
Ликвидационна сесия до 05.07.2019 г.