Административно обслужване

Мирена Митова
Секретар на факултета
тел.: 032/ 261-335
e-mail: info.ffit.pu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Николина Иванова
Административен секретар
тел.: 032/ 261 313

 

 

 

 

 

Екатерина Кочовска
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 032/ 261 394

 

 

 

 

Росица Пищалова
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 0878 50 30 55